AKTUELLE SAKER

Nettside opprettet 2001

Redigert Juni, 2018

Red. Anne Winge

Informasjonsskriv fra Politiet i Alna Bydel til organisasjoner og enkeltindivider i 2015:

 

Helt siden 1912 har velforeningens formål vært å fremme medlemmenes interesser i området, stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.

 

Styret samarbeider med andre lokale foreninger, institusjoner og deltar i organisert samarbeid med borettslagsstyrer. Furuset Vel ivaretar stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.  

Furuset vel engasjerer seg i aktuelle utbygginger og reguleringsplaner for området som;

Alnaparken og Alnaelva

Aktivitetsparken / Sletta mellom  Forum  og Furuset skole

Kulturparken ved Furuset Kirke 

Miljølokk over E-6

 

En viktig oppgave er drift og vedlikehold av Velhuset der medlemmer får gunstig leie.

Faste leietakere er fortiden:

Østerdølens musikkorps.

Furuset Vels medlemmer kan også arrangere: Dansefest, sang- og kulturfest for medlemmer med bekjente

St.Hans fest med bål og grilling

Vinsmaking eller dansekurs

Filmfremvisning

 

 

Det er flere viktige reguleringsplaner for vårt nærmiljø der Furuset Vel  er viktig høringsinstans;

 

Lokk over E 6 - analyse Statens vegvesen

Utviklingsplanene for bolig - og sentrumsbebyggelse

Transportutviklingsplaner gjennom dalen

Sikring av krysset Micheletveien/Grorudveien

Forslag om hundelekeplass i Alnaparken