MEDLEMSKAP

Nettside opprettet 2001

Redigert Juni, 2018

Red. Anne Winge

 

Alle som bor i området kan være medlem i Furuset Vel.

 

 

Borettslag kan tilslutte seg kollektivt

 

Kontingenten pr.hustand er d.d. satt til kr. 250,-

 

Pensjonister betaler kr. 150,-

 

Kontonr. 7878 05 69831

 

 

område